A tanulmány az általános kártérítés gyakorlatát dolgozza fel. Ennek keretében érinti az általános kártérítés történetét, anyagi jogi bemutatását, elhatárolását a nem vagyoni kártérítéstől és sérelemdíjtól, azonban nagy hangsúlyt fektet a joggyakorlat bemutatásán keresztül a bizonyítási kérdéseknek. A tanulmány érinti az általános kártérítés és az új Pp. kapcsolatát, behatárolja a bíró feladatát az általános kártérítéssel kapcsolatosan anyagi jogi és eljárás jogi szempontból is.

A Szerző bírósági titkár.