A termőföld védelme érdekében a tulajdonjogának megszerzése, valamint  hasznosítása tekintetében számos korlát és feltétel került megalkotásra. A jogalkotó a földszerzési korlátok megkerülésére kötött jogügyletek felszámolására is számos rendelkezést hozott, ilyen volt a nem közeli hozzátartozók közötti haszonélvezeti és használati jogoknak a törvény erejénél fogva történt megszüntetése, amelynek alkalmazása miatt jelentős alkotmányossági és jogalkalmazói kérdések merültek fel.

A tanulmány a termőföldre vonatkozó haszonélvezeti jog és használati jog szabályozását mutatja be, kitérve a magyar földforgalmi szabályozás alakulására, az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatásaira történt változásokra, és a joggyakorlat alakulására a haszonélvezeti jogoknak a törvény erejénél fogva történt törlésének alapján indult magyar bíróságok és az Európai Unió Bíróságának ítéletein keresztül.

A írás aktualitását az is adja, hogy a 2014. május 1. napjával törölt haszonélvezeti és használati jogokkal kapcsolatos kompenzációs eljárás kidolgozására is sor került, és a szabályozás 2022. január 1. napjától lépett hatályba.

A Szerző bírósági titkár.