A tanulmány a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények áldozatainak helyzetét, mutatja be – a gyermekkorú áldozatokra koncentrálva. Elsőként a szexuális bűncselekmények jogi szabályozásáról – ezen belül a szexuális kényszerítés és szexuális erőszak törvényi tényállásáról – valamint az áldozatok jogainak jogi hátteréről ad egy általános képet. Ezt követően a nemi deliktumok gyermekkorú áldozatokra gyakorolt hatására fokuszál. Gyakorlati példákon keresztül is bemutatja, hogy milyen tortúrákon megy át egy szexuális erőszakot átélt gyermek. Végül a gyermekbarát igazságszolgáltatásról esik szó – megtörtént eseten keresztül mutatja be, hogy a gyakorlatban hogyan válik gyermekbaráttá az igazságszolgáltatás.

A Szerző bírósági fogalmazó.