Egy gazdasági társaság életében, az alapítástól a megszűnéséig számos olyan probléma, vitás helyzet alakulhat ki, melynek megoldására, rendezése peres vagy nemperes eljárást kezdeményeznek az érintettek, illetve alternatív vitarendezési módokat vesznek igénybe. A tanulmány a társasági jogviták meghatározását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) nevesített perek közül – terjedelmi okokból – a társasági határozatok felülvizsgálata és a tag kizárása iránti perek anyagi és eljárásjogi szabályait, valamint joggyakorlatát mutatja be részletesen, röviden kitérve a jogintézmények szabályozásnak történeti alakulására.

A Szerző bírósági titkár.