Jelen tanulmány az adóhatóság elsőfokú ellenőrzési tevékenységét járja körbe az ellenőrzés megkezdésétől az elsőfokú határozat megszületéséig. Kifejtésre kerülnek az általános forgalmi adó revíziójának specifikus szempontjai is. A hatályos jogszabályok és a bírósági gyakorlat köréből a legfontosabb kérdéseket, az ellenőrzés menetének logikája szerint mutatja be a Szerző. Elemzi a jogkövetkezmények rendszerét, utalva a közelmúlt Alkotmánybírósági és Kúriai gyakorlatára is.

A Szerző bírósági titkár.