A tanulmány a Kúria ítélkezési gyakorlatán keresztül  mutatja be azokat az esetköröket, melyeknél a bíróság – az adóhatósági megállapítással egyetértésben – az általános forgalmi adó levonhatóságát megtagadta a gazdasági esemény nem a számla szerinti végbemenetele okán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 120. § a) pontjában foglaltak megsértése miatt.

A Szerző bírósági titkár.