Az angol nyelven írt tanulmány  – eredeti cím: The development of the content of the principle of equal treatment in EU law with special focus on the interpretative role of th CJEU – egyrészt áttekinti azokat a társadalmi és gazdasági folyamatokat, melyek hatására a Római szerződésben rögzítésre került az egyenlő bánásmód elve, másrészt bemutatja, hogy az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elv tartalma az évtizedek során lépésről lépésre hogyan bővült, és célja hogyan gazdagodott az Európai Unió Tanácsa által alkotott irányelveknek és az Európai Unió Bírósága jogértelmező munkájának köszönhetően, míg végül kialakult az egyenlő bánásmód elvének mai jelentéstartalma és dogmatikai  rendszere. A tanulmány számba veszi az egyenlő bánásmód elvével kapcsolatos alapvető fogalmakat, jogintézményeket, továbbá bemutatja az elv érvényesülését biztosító fontosabb irányelveket, valamint az Európai Unió Bíróságának az e témakörben született, „mérföldkőnek” számító, legjelentősebb döntéseit.

A Szerző bíró.