Az utóbbi évek bírósági szervezetfejlesztésének egyik leghangsúlyosabb eleme a bírósági távmeghallgatási rendszer kifejlesztése volt, amely mára az ítélkezés hétköznapi részévé vált.

A tanulmány a bírósági távmeghallgatások tárgyalások közvetlenségére gyakorolt hatásait vizsgálta jogpszichológiai szempontból, amelyet egy általa végzett jogi empirikus kutatás alapozott meg. A kutatás során a bírósági távmeghallgatások területén gyakorlatot szerzett szakemberek szakmai tapasztalatait, attitűdjét és véleményét – kérdőíves módszerrel – feltárta, amelyek elemzésével megkísérelt választ adni arra, hogy a telekommunikációs eszköz használata hogyan hat a tárgyalás közvetlenségére, a tárgyalóteremben lezajló megértési és észlelési folyamatokra, ezek érinti-e a jogalkalmazói feladatok ellátását, befolyásolja-e a bizonyítást, áttételesen a döntéshozatalt.

A téma aktualitását megalapozza, hogy a XXI. századi ítélkezés digitális iránya a jövőben meghatározó lesz.

A Szerző bírósági titkár.

Címlapfotó forrása: https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/