A jogalkotó a Btk.-ban a fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés vonatkozásában az általánostól eltérő, speciális célt is megfogalmazott, mely a fiatalkorú helyes irányba fejlődése és a társadalom hasznos tagjává válása, melyre tekintettel az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani. Erre tekintettel a törvény az elkövetőkkel szemben kiszabható büntetések és alkalmazható intézkedések majdnem mindegyikénél meghatározott eltérő, a fiatalkorú nevelését és védelmét szolgáló speciális rendelkezéseket, hovatovább egy kifejezetten csak fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedést is tartalmaz.

A tanulmány a hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szankciórendszerének XI. fejezetében elhelyezett, a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseit mutatja be.