A jelenleg hatályos Alaptörvényünk külön fejezetben rögzíti a helyi önkormányzatok autonómiáját hangsúlyozó rendelkezéseket, kiemelve azt, hogy sarkalatos törvény határozza meg a vonatkozó szabályokat. Emellett az Alaptörvény kimondja, hogy – törvényes keretek között és a közteherviselés alkotmányos garanciájára tekintettel – a helyi önkormányzatok dönthetnek a helyi adók bevezetéséről, valamint azok fajtájáról és mértékéről.

A rendszerváltás után harminc évvel a koronavírus világjárvány kihívás elé állította a helyi önkormányzatokat, hiszen a veszélyhelyzet során elfogadott jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök közel negyede kihatással volt a működésükre. A Kormány jelentősen szűkítette az önkormányzatok mozgásterét azáltal, hogy megtiltotta – többek között – új adók bevezetését, miközben az iparűzési adó megfelezése 220 milliárd forintnyi bevételkiesést jelentett a helyi önkormányzatok számára.

Ezen önkormányzati elvonások egészen 2023. január elsejéig érvényben maradtak, melynek elszenvedői elsősorban a turizmusorientált gazdaságú városok voltak, hiszen esetükben bevételeik meghatározó hányadát az idegenforgalmi adó teszi ki.

A tanulmány bemutatja a veszélyhelyzet idején hozott, a helyi önkormányzatok gazdasági helyzetét érintő kormányzati intézkedéseket.

A Szerző PhD felvételi előtt álló jogász.