A felnőtté válás nem egyszerű biológiai folyamat, hanem a lelki, tudati, erkölcsi kibontakozás ideje is. Átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, egyben egy átmeneti státuszt is jelent mind a család, mind a társadalmi környezetben. Napjainkban a gyermekek biológiai fejlődése felgyorsult, a gyermekek korábban érnek, az információs forradalom következtében a kiskorúakat már elég korán elérik a társadalom olyan különféle hatásai, amelyektől a korábbi időkben még védve voltak. Nem adható egzakt válasz arra a kérdésre, hogy egy fiatalkorú miért válik bűnelkövetővé.

A tanulmány a fiatalokkal szembeni szankciórendszer sajátosságait, különösen a 14 év alatti elkövetőkre tekintettel vizsgálja.

A Szerző bírósági titkár a Fehérgyarmati Járásbíróságon. A mű az Országos Bíróság Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázatra készült.