Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felróhatóan okozott károk megtérítése iránt indított eljárások hazánkban a rendszerváltás után kerültek a figyelem középpontjába. Az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelőssége körében kiemelt figyelmet érdemel a tájékoztatáshoz való jog. Kutatások bizonyították, hogy a megfelelő tájékoztatásnak fontos szerepe van a jó orvos-beteg kapcsolat kialakításában, abban, hogy a beteg milyennek értékeli az egészségügyi szolgáltatás minőségét és az orvos kompetenciáját. A tájékoztatáshoz való jog kiemelt szerepét mutatja az is, hogy ez az a betegjog, ami miatt leggyakrabban indul polgári peres eljárás az egészségügyi szolgáltató ellen.

A tanulmány célja a tájékoztatáshoz való jog mibenléte, tartalma és annak bemutatása, hogy ezen betegjog sérelme hogyan vezethet egy esetleges kártérítési eljárás megindításához.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány az eredetileg az ELTE Állam – és Jogtudományi Kar egészségügyi szakjogász képzésére leadott szakdolgozat alapján készült. A dolgozatban a képzés elvégzését követően a Szerző kisebb változtatásokat, bővítéseket eszközölt.