A tanulmány két fő témája a média, – azon belül is a televízió – illetve a kibervilág működése és hatása a fiatalkorúak bűnözésére. Azt vizsgálja, hogy melyek azok a perifériák, területek, amelyek a legveszélyesebbek, ezek milyen mértékben vannak hatással a fiatalkorúakra és melyek azok az intézkedések, amelyeket a negatív hatások elkerülése, visszaszorítása érdekében tehetők.

A Szerző fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza, bírósági titkár (Pécsi Törvényszék, Szigetvári Járásbíróság).