Az írásbeliség kérdésköre egy megkerülhetetlen téma a jogászvilágban, így ezen téma kapcsán sokan fejtették már ki véleményüket, sokan, sokféleképpen értelmezték már a vonatkozó jogszabályokat – de nem a bankszektort érintő főbb, írásbeliségre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban. Jelen tanulmány célja éppen ezért az elmúlt évtized írásbeliséggel kapcsolatos fejleményeinek, a bankszektort érintő specialitásoknak, a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelő hatóság ajánlásainak, iránymutatásainak, jogértelmező munkájának és a jelen jogalkotása kapcsán az elektronikus magánokiratra valamint a digitális állampolgárságra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek a rövid, összefoglaló jellegű bemutatása.

A Szerző kamarai jogtanácsos.