A gazdasági élet kihívásai időröl időre szükségessé teszik egy-egy jogintézmény aktuális állapotának vizsgálatát. A  tanulmány a társasági jog egyik örökzöld jogintézményét járja körül, a bírói gyakorlat alkotta felelősségáttörés alkalmazása kapcsán felmerülő legfőbb kérdésekkel foglalkozik. Alapja, a Szegedi Ítélőtábla elemzett kollégiumi véleménye,  melyen keresztül a már közel tíz éve tételes jogi alappal is rendelkező hatályos felelősségáttörési tényállásokat taglalva jut el a vonatkozó joggyakorlat bemutatásához. Ugyancsak vizsgálja a jelenleg hatályos magyar jogban szereplő felelősségátviteli tényállásokat.

Az írás a korlátolt felelősségű társaság szemszögéből mutatja be a témát, tekintettel arra, hogy Magyarorszgon korlátolt felelősségű társasági formában működik a jogi személyiségű társas vállalkozások 80%-a és a gazdasági társaságok közül a kft. személy- és tőkeegyesítő jegyeket is magában hordoz.

A írás érdekessége az amerikai jogi megoldás sokszínűségét bemutató fejezet.

A Szerző bírósági titkár.