Publikáció közzététele a Jogi Fórumon

Kérjük közzétenni kívánt írást Word vagy OpenOffice formátumban az info@jogiforum.hu e-mail címre juttassa el, az alábbi rövid adatlap kitöltésével:

 • szerző(k) neve:
 • email címe(k):
 • a mű címe:
 • kézirat lezárásának dátuma:
 • szerző(k) státusa a mű írásakor (oktató, titkár, ügyvéd, joghallgató, ügyvédjelölt, stb.):
 • a mű jellege (tanulmány, szakdolgozat, stb.):
 • eredeti megjelenés helye:
 • rövid (5 mondat) tartalmi ismertető:

A beküldött írásokat tartalmi és formai minősítés után ill. annak függvényében tesszük közzé.

A várható megjelenés függ a beérkező publikációk számától, az átfutási idő több hét is lehet. Kérjük írását ennek megfelelően küldje el részünkre, amennyiben pályázathoz szükséges a közzététel.

Minden megjelent írásról igazolást állítunk ki, amely tartalmazza a szerző nevét, az írás címét, a megjelenés helyét és idejét. Szerkesztőségünk nem végez szakmai lektorálást.

A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat további kiegészítés céljából visszaküldje, azok tartalmában módosításokat hajtson végre, továbbá elálljon a közzétételtől.

Publikációval kapcsolatos kérdések esetén írjon a vastag.eszter@jogiforum.hu e-mail címre.

Formai követelmények a Jogi Fórum oldalán megjelenő publikációkhoz

I. Tagolás – szerkezeti felépítés

 1. Címoldal
  1. Intézmény neve (joghallgatók esetén)
  2. A tanulmány címe
  3. Szerző: neve
  4. Konzulens : neve (joghallgatók esetén)
  5. Publikáció lezárásának helye, dátuma
 2. Tartalomjegyzéket nem kérünk
 3. Felhasznált irodalomjegyzék
 4. Felhasznált jogszabályok jegyzéke
 5. Mellékletek

A tanulmány fejezeteit számozással is meg kell jelölni a Bevezetéstől az Összefoglalásig. (I. II. III. - a legnagyobb egységek, 1. 2. 3. azon belüli alfejezetek. A további tagoláshoz 1.1. 1.2. számozást kérünk használni)

II. Idézés – hivatkozások – felhasznált irodalomjegyzék

A szó szerinti idézéseket („dőlt”), valamint az átfogalmazott gondolatokat is hivatkozással kell ellátni. A hivatkozásoknál lábjegyzet, nem végjegyzet alkalmazását kérjük. Hivatkozások nélküli tanulmányt nem áll módunkban elfogadni.

Könyv:
szerző(k) / szerkesztő: cím. megjelenés helye, kiadó, kiadás éve. oldalszám (felhasznált irodalomjegyzékben nem kérjük a feltüntetést)
Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika. Budapest - Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2012. 28. o.

Folyóiratcikk:
szerző: cím. folyóirat címe évszám/szám (vagy hónap, nap megjelölése napilap, hetilap esetén),oldalszám (felhasznált irodalomjegyzékben tól-ig)
Bende-Szabó Gábor: Az Európai Közösség joga. Európai Tükör 2000/6, 27-40. o.

Könyvfejezet, tanulmánykötet:
szerző: cím. In: kötet címe. megjelenés helye, kiadó, kiadás éve. oldalszám (felhasznált irodalomjegyzékben tól-ig)
Kiss Károly: A környezetvédelmi adóreformok jóléti hatásai az EU-ban. In: Dr. Inotai András (szerk.): EU-tanulmányok. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2004. 1067-1088. o

Internetes forrás:
szerző: cím. honlap URL címe (letöltés dátuma)
Fekecs Gyula: Titkos információgyűjtés avagy titkos adatszerzés?
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/dr_fekecs_gyula-titkos_informaciogyujtes%5Bjogi_forum%5D.pdf (2015. 04. 10.)

Jogforrások:
évszám szám cím. szakaszszám bekezdésszám
1998.évi XIX. törvény a büntetőeljárásról. 115. § (1) Amennyiben többször kívánunk hivatkozni a jogszabályra a tanulmányban (továbbiakban: Be.)

III. Formai követelmények

Betűtípus és betűméret: Trebuchet MS (amennyiben nem elérhető: Times New Roman), szövegtörzsben 10-es, lábjegyzetben 8-as
Sortávolság: dupla sorköz
Sorkizárt (cím, szerző, kézirat lezárása középre zárt)
Margók: 2,5 cm jobb és bal oldalon, 2 cm alul, felül
Oldalszámozást nem kérünk
Fejezetcímek: I. félkövér, 1. félkövér dőlt, 1.1. dőlt