A gyermektartásdíj szabályai és gyakorlata a megállapítástól végrehajtásig

2018. október 18. dr. Nagy Ildikó

A tanulmány témája a gyermektartásdíj, mely a szülők általi megállapodással, ill. annak a bíróság által történő megállapításával, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket egyaránt vizsgálja. A Szerző „kézenfogva” kíséri végig az Olvasót a gyermektartásdíjhoz vezető úton, ahol a család felbomlása, vagy eleve az egyszülős családmodell választása nehezíti a gyermekről való felelős gondoskodást.

Az első rész feldolgozza a rokontartás közös szabályait, melynek során kitérek a Ptk. által bevezetett újításokra is. A második részt a Szerző teljes egészében a kiskorú gyermek tartására irányadó szabályoknak szenteli, több, a bírói gyakorlatot tükröző jogeset bemutatásával. Végül a harmadik rész a nagykorú, továbbtanuló gyermek tartását taglalja, a végrehajtással kapcsolatos problémák feltárásával és külföldi „jó gyakorlatok” ismertetésével.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
CSALÁDJOG