Szülői felügyeleti jogok gyakorlása és gyermektartásdíj

2018. november 14. dr. Kránicz Zsófia

A tanulmány témája a szülői felügyeleti jog gyakorlása az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyve alapján. A tanulmány végigkíséri az olvasót a szülői felügyelet tartalmát kitevő jogosultságokon, a szülői felügyelet gyakorlásának elvein. Szót ejt azon esetkörről, amikor a szülői felügyelet gyakorlása a szülők megállapodásán alapul, és arról amikor a bíróság rendezi a szülői felügyelet gyakorlását. Végigveszi a perben felhasználható bizonyítási eszközöket, különös figyelemmel a kiskorú gyermek meghallgatására. A tanulmány feldolgozza a gyermek harmadik személynél való elhelyezésének esetkörét, szabályait, továbbá a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatását, szempontjait, valamint a kiskorú gyermek és a továbbtanuló nagykorú gyermek tartásának szabályait.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
CSALÁDJOG