Az új Polgári Perrendtartás kodifikációja

2019. január 11. dr. Udvardi-Wéber Krisztina

2014. március 15-én lépett hatályba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Ezt követően elkezdődött az új polgári perrendtartás kodifikációja is. Magyarország Kormánya a polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V.17.) korm. határozatával rendelte el a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kodifikációs munkálatainak megkezdését.

A tanulmány az új Polgári Perrendtartás megszületésének körülményeit mutatja be, majd az új Pp. koncepció legjelentősebb újításainak ismertetésével érzékelteti az Olvasóval azt, hogy mekkora volumenű kodifikációs munka eredményeként született meg az új perjogi törvénykönyv. Az új Pp. legfőbb célja, hogy egy kiszámítható, hatékony permenetben minél előbb tisztázódjanak a jogvita keretei és minél korábban rendelkezésre álljanak a döntéshez szükséges bizonyítási eszközök. Ennek érdekében került bevezetésre az új szabályozásban a perkoncentráció elve, a kétosztatú pervitel, a bíró közrehatási tevékenysége, az anyagi pervezetés és a közbenszóló határozat modellje.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
JOGALKOTÁS