A bírósági végrehajtás megszüntetése és korlátozása a bírósági végrehajtásról szóló törvény és a polgári perrendtartás alapján

2019. február 13. dr. Tóth Péter

A tanulmány a végrehajtás megszüntetésére, illetve korlátozására vonatkozó Vht. és Pp. szabályokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó bírói gyakorlatot veszi górcső alá. A jogintézmények rövid történetének áttekintését követően, a régi és az új Pp. szabályozása közötti különbségeket mutatja be, majd a végrehajtás megszüntetésére és korlátozására vonatkozó hatályos Vht. és Pp. szabályokat vizsgálja meg, felhasználva az adatgyűjtés során megismert bírósági döntéseket, illetve állásfoglalásokat is.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
VÉGREHAJTÁSI JOG