A vagyonértékelés szerepe és kihatása a büntetőjogban

2019. február 21. dr. Molnár Sarolta

A vagyon elleni bűncselekmények esetében kiemelten fontos, a büntetőeljárásban részt vevő valamennyi szereplő elemi érdeke a bűncselekménnyel okozott kár pontos meghatározása. Ennek a büntetés minősítésében és a büntetés kiszabásában nagy jelentősége van. A kár pontos meghatározása sok esetben szakértői feladat. A jogalkalmazónak a bizonyítási eljárás lefolytatás során meg kell tudni ítélnie azt, hogy az elé beterjesztett szakértői vélemény valóban előmozdítja-e a tényállás pontos meghatározását. Hasznos tehát betekinteni a szakértő vagyonértékelési módszereibe.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
KÁRTÉRÍTÉS