A nemi élet szabadsága, mint védett jogi tárgy, különös tekintettel annak megsértésére

2019. április 1. dr. Gubás Péter Bertalanné dr. Kelemen Judit

A tanulmány összeveti a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket. Rövid történeti áttekintés után anyagi és eljárásjogi aspektusban történő vizsgálódást végez. A mű gerincét a szexualitás, az önrendelkezési jog és a büntetőjog háromágú problematikájának elemzése teszi ki. Különös figyelemmel van a hatályos anyagi jogi szabályozásra. Végezetül: a tanulmány lényegi elemét képezve kritikát fogalmaz meg a tényállás szerkesztésbeli sajátosságai tekintetében.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
ALAPJOGOK