Az anyagi jogi értelemben vett bűnösségről

2019. május 7. dr. Tolnai Judit

A tanulmány röviden felvázolja a bűnfelelősség elvének kialakulását, majd a bűnösséget, mint a bűncselekmény egyik fogalmi elemét mutatja be a vonatkozó német és magyar tudományos nézetek részletezésével. A bűncselekményt és a bűnösséget meghatározó törvényi rendelkezéseket a XIX. század közepétől kezdődően egészen a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (Btk.) foglalt meghatározásokig végigkíséri. A Szerző ezt követően a bűnösség formáit, a szándékosságot és a gondatlanságot külön-külön vizsgálja, melynek során a fogalmakat történetiségükben is bemutatja, és a magyar jogtudomány meghatározó képviselőinek kapcsolódó nézeteit is felvázolja. Végül egy speciális bűnösségi konstrukcióról, a vegyes bűnösségről szól.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG