A termékfelelõsség kialakulása és jelenlegi helyzete tekintettel angolszász gyökereire

2003. szeptember 18. Kozeschnik Bálint, Stein Barnabás

"E dolgozat írója azért választotta témául a jogintézményt, mert látja benne amint a common law és kontinentális jogrendszerek közelednek egymáshoz. Szeretné e folyamatot olyannak elképzelni, aminek végeredményeként a két vezetõ jogrendszer egymás értékeit és elõnyeit elismerve és átvéve harmonikusan mûködnek majd.

A témaválasztás alapjául egy másik tényezõ is indokként szolgált azonban. Az író mindig is megértéssel és szimpátiával fordult a fogyasztóvédelem és ezen belül a termékfelelõsség felé mivel maga is fogyasztó lévén saját bõrén is érzi e terület kiforratlanságát hazánkban. A termékfelelõsségi törvény elfogadása óta nem is annyira a szabályozás hiányosságaiban látja a problémák forrását, hanem a gyakorlati alkalmazás szinte teljes hiányában."

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
SZAKDOLGOZAT