Gondolatok a tulajdon elleni szabálysértések kapcsán lefolytatandó előkészítő eljárásról

2019. november 8. Szabóné dr. Sári Adrienn

A tulajdon elleni szabálysértések elleni fellépés csak úgy lehet hatékony, ha a megvalósulásuk esetén az elkövetett cselekményt rövid időn belül szankció is követi. Az érdemi döntés meghozatalának előfeltétele a megfelelő időben és módon lefolytatott előkészítő eljárás, amelynek révén egyértelműen megállapítható az elkövetett cselekmény, annak minősítése, és a pontos tényállás.

A tanulmány olyan sarkalatos kérdésekkel fglalkozik, amelyek tisztázása eredményessé teszi az előkészítő eljárást, megakadályozza az ügy elhúzódását és ennek következményeként elősegíti az érdemi döntés meghozatalát.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
SZABÁLYSÉRTÉS