Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamkockázatának tisztességtelensége

2020. február 18. dr. Pongrácz Zoltán Tamás

A tanulmány szerkezeti felépítésében a címben megjelölt téma egyes részeit követi. Az egyes érvénytelenségi okok elhatárolásán túl a hitelviszonyt megtestesítő kötelmek sajátos jellemzőit, a deviza alapúság jogi és közgazdasági megközelítését, a fogyasztókkal kötött szerződések többlet követelményeit és az árfolyamkockázatot mint tisztességtelenségi okot vizsgálja. Ennek során a hatályos jog rendelkezéseit elemzi az irányadó joggyakorlat tükrében. Végül a kialakult magyar gyakorlatot összeveti az Európai Unió jogának való megfeleléssel.

A Szerző bírósági titkár, tőkepiaci és banki szakjogász.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
DEVIZAHITEL