Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban

2020. március 4. dr. Pongrácz Zoltán Tamás

A tanulmányban a Szerző bírósági titkári munkája során észlelt gyakorlati problémák leírására és az eltérő jogalkalmazások közötti figyelemfelhívásra és megoldási javaslatra vállalkozik. A joggyakorlat különbözősége abban ragadható meg, hogy a jogintézményt mint az apaság vélelme megdöntésének önálló esetét, vagy csak mint egyszerűbb jogérvényesítési eszközt alkalmazzák.

A dolgozat elsősorban anyagi jogi vonatkozásában dolgozza fel a címben megjelölt témát, amely körben a családjogi alapelvek és az eljárásjog utaló szabályai alapján irányadó Ptk. rendelkezések helyes alkalmazásának megvilágításra törekszik, mindenekelőtt annak szem előtt tartásával, hogy minden esetben a gyermek legfőbb érdekére figyelemmel kell eljárni.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
CSALÁDJOG