Gondolatok az alkotmányos büntetőjog gyakorlati kérdéseiről

2020. október 13. Dr. Ifj. Lomnici Zoltán, PhD

A szakcikk problémafelvetése a büntető ítélkezési gyakorlat alkotmányos jogokhoz való viszonyrendszere, mely időszerű módon kívánja bemutatni példákon keresztül az alapjogok érvényesülését egyes büntetőeljárások tekintetében. Kiindulópont, hogy az alkotmányos büntetőjog fogalma először az Alkotmánybíróság elévülési határozatában jelent meg, majd a rendesbíróságok működése során a büntető igazságszolgáltatást érintő kérdések indokolásának szerves részévé vált. A vizsgálódás szempontjából elengedhetetlen Szabó András (1928–2011) büntetőjogász, kriminológus, egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság egykori tagjának említése, aki évtizedeken keresztül kutatta a büntetőjog és az Alkotmány viszonyát. A tanulmány állítása, hogy Szabó András az elméleti megalapozáson túl, az „alkotmányos büntetőjog” fogalmának és rendszerének kialakításával jelentős lépéseket tett a kommunista diktatúra utáni jogállam megszilárdításának érdekében.

A Szerző alkotmányjogász, ügyvéd.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
BÜNTETŐJOG