A végrehajtás felfüggesztése a gyakorlatban különös tekintettel a veszélyhelyzeti időszakra

2020. december 3. dr. Hugyecz Fernanda

A tanulmány a végrehajtási eljárások felfüggesztésének esetköreit ismerteti. Az adósok által benyújtott kérelmekre rátérve, azokról általános jelleggel foglalkozik, majd rátér a veszélyhelyzet időszakában tapasztaltakra. Az adósok által előadottak és a végrehajtást kérők nyilatkozatainak tükrében a tanulmány bírósági végzéseken keresztül szemlélteti a bírósági gyakorlatban tapasztaltakat. A mű rámutat a vírushelyzetre tekintettel megalkotott jogszabályok hatásaira. A Szerző a gyakorlati tapasztalok alapján mutatja be a jogintézményt.

A Szerző bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VÉGREHAJTÁSI JOG