Különleges perek egy nem peres eljárásban - A végrehajtási perek speciális szabályai

2021. április 21. Urbán Antal

Tanulmány azt járja körül, hogy miként kapcsolódhatnak perek egy nem peres eljáráshoz, nevezetesen a végrehajtási eljáráshoz. Az első, bevezető rész a végrehajtási eljárás hangsúlyos szabályait ismerteti röviden. A tanulmány a végrehajtási perek szabályanyagát dolgozza fel - a Vht. és a Pp. rendelkezéseit egyaránt figyelembevéve. A Szerző célja az általános szabályok ismertetése mellett a speciális rendelkezések kiemelése.

A Szerző a Debreceni Egyetem joghallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
VÉGREHAJTÁSI JOG