A tradicionális jogász-állások feltöltöttségének felmérési lehetõségei

2003. október 10. Vikman László <>

3. Bírák, titkárok, fogalmazók

Az igazságszolgáltatás mint karrier iránt érdeklõdõk szempontjából fontos, hogy milyenek az elhelyezkedési lehetõségek a bíróságoknál. Itt is elsõsorban a belépõ szint, a fogalmazói státuszok a legérdekesebbek, de a teljes képhez szükség van a következõ lépcsõfokok, a bírósági titkár és a kinevezett bírók létszámadataira is. Ezeket az adatokat az Országos Igazságszolgáltatási Tanácstól megkeresésünkre megkaptuk, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. A bírák létszáma törvényben évente meghatározott, így túl nagy mozgásokra természetesen nem lehet számítani. A témában összegyûjtött cikkekben - és az OIT válaszában is - tízszeresre becsülték a túljelentkezést. Kisebb mozgást hoztak az idei és a következõ évben az ítélõtáblák felállása, ami új bírói státusokat hoz. Ennek lesz várhatóan némi felvevõ hatása, de valószínûleg gyorsan elmúlik. A bírósági rendszerben a fogalmazók kiválasztása a megyei szinthez köthetõ, ezért pontos információkhoz rajtuk keresztül lehetne jutni.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2002-es statisztikai adatait Dr. Mohácsy Zsuzsannának köszönhetjük:

A bírák engedélyezett létszáma 2000. december 31-én: 2590 fõ, ebbõl legfelsõbb bírósági bírák létszáma 110 fõ. A betöltött létszám 2512 fõ, az LB-n 108 fõ.

A bírák engedélyezett létszáma 2001. december 31-én: 2604 fõ, ebbõl az LB bírák száma 113 fõ. A betöltött létszám 2556 fõ, az LB-n 110 fõ.

A bírák engedélyezett létszám 2001. szeptember 30-án: 2604 fõ, ebbõl az LB bírák száma 113 fõ. A betöltött létszám 2555 fõ, az LB-n 108 fõ.

2001-ben az LB elnöke, illetve a megyei (fõvárosi) bíróságok elnökei 139 bírói álláspályázatot írtak ki és a pályázatok elbírálásának eredményeként 111 bíró állt munkába.

2002. szeptember végéig a megyei (fõvárosi) bíróságok elnökei 40 bírói álláspályázatot írtak ki és a pályázatok elbírálásának eredményeként 39 bíró állt munkába.

A megyei (fõvárosi), városi (kerületi) és a munkaügyi bíróságokon dolgozó titkárokról pontos adatokat tudnak szolgáltatni, mert a munkáltatói jogokat felettük a megyei bírósági elnökök gyakorolják. Létszámuk, szolgálati helyük - a bírói kinevezésekre is figyelemmel - folyamatosan változik. A gyakorlatban a bírósági tikári állás betöltésére a megyei (fõvárosi) bíróságok elnökei pályázatot nem írnak ki, mert titkárrá túlnyomó részben a szakvizsgát tett bírósági fogalmazókat nevezik ki.

Az egyes bíróságokon dolgozó fogalmazókról pontos kimutatás a fent hivatkozottak miatt nincs. Bírósági fogalmazói állás betöltésére a megyei (fõvárosi) bírósági elnökök évek óta nem írnak ki pályázatot. Egy-egy fogalmazói helyre megyénként eltérõ számú jelentkezõ van, átlagosan tízszeres túljelentkezésrõl lehet beszélni.

Az ítélõtáblák felállításával kapcsolatban az új állások számáról nyilatkozni még nem tudtak.

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS