A helyi rendeletalkotás elvi és gyakorlati kérdései

2003. október 13. Falusi József

Amikor a helyi rendeletalkotás elvi és gyakorlati kérdéseinek feldolgozását szakdolgozatom témájául választottam, az õszinte érdeklõdésen túl az is biztatott, hogy egy fõvárosi kerület, Tóváros önkormányzatának hivatalában tíznél több év óta dolgozván azt gondoltam, hogy elégséges tapasztalatot szereztem a helyi jogalkotás gyakorlatáról, hiszen magam is nem egy jogszabály készítõjeként vettem részt az önkormányzat munkájában, és kísérhettem aztán figyelemmel a rendelettervezet sorsát a jogalkotónál, majd az általam konstruált jog sikeres vagy kudarcos hatályosulását.
(szakdolgozat, 2003)

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
KÖZIGAZGATÁS
SZAKDOLGOZAT