Az Európai Unió oktatáspolitikájának kialakulása a jogtörténet tükrében

2004. november 1. Hollósi Gábor <>

Az oktatási politika Európában 1992-t megelõzõen meglehetõsen esetlegesen alakult - állapítja meg John Field. A tagállamok az oktatásra mindig úgy tekintettek, mint ami a saját nemzeti fennhatóságuk alá tartozik, bár különösen a 80-as évek során, az Európai Bizottságban egyre erõsebb meggyõzõdés alakult ki arról, hogy az oktatás az Európai Unió politikájának alapvetõ eszköze. Talán nem túlzás azt állítani - írja Halász Gábor -, hogy ebben a bírósági döntéseknek meghatározó szerepe volt. Tanulmányom célja e "talán" homályának az eloszlatása: kísérletet tettem annak a folyamatnak a bemutatására, amely azt bizonyítja, hogy a jogfejlõdés tevékeny és döntõ szerepet játszott a közösségi oktatáspolitika kialakításában.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
JOGTÖRTÉNET
TANULMÁNY