Az elismert, illetve a nem vitatott követelés fogalma a felszámolási eljárással kapcsolatos bírói gyakorlatban

2006. január 17. Dr. Tarczay Áron <>

A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 27. (2) a) pontja jelenleg hatályos szövege értelmében a bíróság az adós fizetésképtelenségét megállapítja – többek között – akkor is, ha nem vitatott vagy elismert tartozását az esedékességet követõ 60 napon belül nem egyenlítette ki. A bíróság tehát a fizetésképtelenség megállapítása során nem vizsgálja az adós tényleges vagyoni helyzetét, hanem csak azt, hogy a törvényben írt objektív körülmények valamelyike – így a fent írt körülmény – fennáll-e. Mivel a fizetésképtelenség megállapítása a felszámolási eljárás elrendelésével jár, az e rendelkezéshez kapcsolódó bírói gyakorlat ismerete igen fontos lehet a gazdasági élet szereplõi számára.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG
GAZDASÁGI JOG