A Bizottság fúziókontroll-gyakorlatának bírósági kritikája az Airtours- és a Schneider-ügyek tükrében, és ezek hatásai a fúziós reformfolyamatokra

2006. december 27. Dr. Keck Dániel <>

A 2002. év folyamán az Európai Közösségek Elsõfokú Bírósága (továbbiakban Elsõfokú Bíróság), megfellebbezve a Bizottság döntéseit, több olyan végzést hozott a fúziókontroll területén, amelyek nagy megdöbbenést és sajtóvisszhangot keltettek. Az Airtours- és a Schneider- ügyekben az Elsõfokú Bíróság kemény kritikát fogalmazott meg a Bizottság döntéseivel és gyakorlatával szemben, tevõlegesen hozzájárulva a fúziókontroll reformjához, a Bizottság politikájának átgondolásához.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
SZAKDOLGOZAT