A cégeljárás múltja és jelene: a szabályozás háttere és gyakorlati problémái

2008. március 26. Dr. Rim Zsuzsanna Dorina - Dr. Kollár Pál <>

A cikk két részre osztható: az elsõben a hatályos magyar szabályozás elõzményeit taglaljuk, különös tekintettel az európai társasági jogi "szabályozási versenyre", az elektronikus technikai fejlõdésre és annak jogi vetületére. A második rész azon jogi szabályozás gyakorlatának a bemutatására tesz kísérletet, amely a cikk elsõ részében megismertetett tényezõk következtében született. A cikk számba veszi a 2007. évi LXI. törvény rendelkezései közül azokat, amelyek a gyakorlatban nem megfelelõen mûködnek.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS
TANULMÁNY