A kirívóan alacsony ár - idegen test a közbeszerzési törvényben

2008. július 31. Dr. Guba Zoltán <>

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény preambulumában deklarált célja a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának, ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása. A törvény indokolása ezen célokat kiegészíti az államháztartás kiadásainak ésszerűsítésével, valamint az esélyegyenlőségen alapuló tiszta verseny megvalósulásával, mint szintén elérendő célokkal.

A deklarált hangzatos célok megvalósulása gyakorlatban sokkal árnyaltabb. A közbeszerzéseket napi szinten gyakorlók véleménye szerint a törvény e nemes céljait nem tudja elérni: az eljárás megindításától a szerződéskötésig több hónap telik el, még a legegyszerűbb eljárási forma is komoly előkészítő munkát, sokszor feleslegesnek tűnő adminisztrációt és jelentős felelősséget hárít az ajánlatkérőkre, ráadásul a törvény kógens szabályai miatt megeshet, hogy nem a legjobb ajánlatot tevő nyeri el a szerződést, így a közbeszerzési szakértők számára is komoly feladatot jelent, hogy közbeszerzés útján el tudják érni azt a kedvező ajánlatot, melyet egyszerű beszerzéseik során lennének képesek realizálni.

A szerző ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS
TANULMÁNY