Az Európai Unió kommunikációs politikája

2008. július 4. Dr. Németh Zoltán <>

Egy széleskörűen támogatott európai közösség kialakulásának egyik alapfeltétele, hogy a tagállamok polgárai megfelelően tájékozottak legyenek a közösség működésében. A közösségi működés megismerése, az egységben rejlő előnyök felismerése eredményeként az emberek végül magukénak érezhetik a jövőjüket jelentő Európai Uniót.

Az Európai Unió egyik legújabb és talán legvitatottabb politikája a kommunikációs politika, mely lassan önálló politikai területté válik, ezáltal bizonyítva a szegmens fontosságát. Dr. Németh Zoltán szakdolgozata az EU kommunikációs politikájának (különös tekintettel a D-tervre, a Fehér Könyvre és a Herrero–jelentésre), kommunikációval foglalkozó szerveinek, fő kommunikációs csatornáinak, kommunikációs hálózatának, valamint a magyarországi Európai Uniós kommunikációnak, ennek intézményi hátterének és – a közvélemény kutatások alapján ismert - eredményeinek bemutatása útján átfogó képet ad e viszonylag fiatal területről. A szerző a EU kommunikációra vonatkozóan eddig közzétett szakértői dokumentumok és az ezekkel kapcsolatos viták elemzése útján rávilágít a kommunikációs politika fontosságára, jelenlegi hiányosságaira, és a jövőben szükséges változtatásokra.

A szerző 2007. év végéig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európa Jogi Szakjogász Szakának (posztgraduális képzés) hallgatója, jelenleg a Központi Igazságügyi Hivatal munkatársa.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ
SZAKDOLGOZAT