Társasági jogi érvénytelenség

2008. október 21. Dr. Deilinger Viktória <>

Deilinger Viktória dolgozatának célja a társasági jogi érvénytelenség, konkrétabban a társasági szerződés érvénytelenségének tanulmányozása a cégbejegyzést megelőzően és a cégbejegyzést követően, annak érdekében, hogy a törvényi szabályozást és a hozzá kapcsolódó legkülönbözőbb bírósági döntéseket (Bírósági Határozatok, Legfels bb Bírósági Elvi Határozatok, Jogegységi Határozatok, Közigazgatási- és Gazdasági Döntések, stb.), Kommentárokat és a témában megjelent (sajnálatosan kevés számú) jogirodalmi munkákat egységben, jól áttekinthetően összefoglalja.

A téma különlegességét a szerző szerint az adja, hogy a társasági jogi érvénytelenség esetében egyedülállóan fonódnak össze a polgári jogi és a társasági jogi sajátosságok. A cégbejegyzés előtti érvénytelenség inkább polgári jogi jellegű, társasági jogi specifikumokkal, míg a cégbejegyzést követően társasági jogi jellegű, polgári jogi és polgári eljárás jogi sajátosságokkal.

Deilinger Viktória a mű megírásakor a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzős hallgatója volt.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG