A jogi személyek büntetőjogi felelősségének megítélése a nemzetközi dokumentumok tükrében

2009. január 6. Kovács Zsuzsa Gyöngyvér <>

Az ókori rómaiak óta megdönthetetlennek bizonyult az a tézis, mely szerint a jogi személy nem büntethető. A kapitalizmus megszületése és a mind nagyobb jelentőséggel bíró gazdasági társaságok létrejötte azonban a jogi gondolkodás megváltozását követelte.

Kovács Zsuzsa Gyöngyvér dolgozata a jogi személy büntetőjogi felelősségének témájával foglalkozik. A szerző témaválasztása indokaként a felelősségi forma újszerűségét jelöli meg, amely áttöri a hagyományos kontinentális büntetőjogi gondolkodás kereteit. A jogi személy elkülönült, tagoktól független felelősségéről van szó, ami eddig idegen volt a büntetőjogtól. A szerző tanulmányában áttekinti a változásokat elősegítő nemzetközi dokumentumokat, a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság állásfoglalásait, az ENSZ vonatkozó dokumentumait, az Európai Tanács jogforrásait, valamint az Európai Unió és az OECD szabályozását.

A szerző a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának V. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG