Az állítási kötelezettség és az állítási teher a polgári eljárásjogban

2009. július 17. Dr. Simon Károly László <>

Az állítási kötelezettség és állítási teher mibenléte a bizonyítási teher tanának legmellőzöttebb, s ebből kifolyólag leginkább sűrű homályba burkolózó pontja. Az állítási teherről folytatott polémia abból a felismerésből táplálkozik, hogy az állítások időben és logikailag rendszerint megelőzik a bizonyítékok felsorakoztatását és szolgáltatását, de a bizonyítás során a peres fél által tett tényállítások nem feltétlenül szorulnak bizonyításra (pl. egyező előadás). Ugyanakkor ennek ellentettje sem állja meg a helyét, miszerint a bizonyításra rendelt tényeket a felek valamelyikének a per során feltétlenül állítani kell (pl. köztudomású tény forog fenn). Kell-e egyáltalán bizonyítani? - Dr. Simon Károly László bírósági fogalmazó tanulmányában többek között erre a kérdésre keresi a választ, részletesen elemezve az állítási teher problematikáját a polgári eljárásjogban.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG