A számítógépi programokba foglalt találmányok nemzetközi védelme

2009. november 13. Horváth Dusán

Horváth Dusán írása a jog gyorsan modernizálódó világunk egy rendkívül jelentős területén, az információtechnológia territóriumához, azon belül is a számítógépi programokhoz történő alkalmazkodásáról ad átfogó képet, mely nem megy zökkenőmentesen, és nem is olyan sebességgel, hogy maradéktalanul meg tudjon felelni a vele szemben támasztott elvárásoknak, a következetességnek, és jogbiztonságnak. A jog ehelyütt ingoványos talajra tévedt, s a klasszikus jogok, jogintézmények jól kijelölt határait erőteljesen megpróbáltatják, feszegetik a rohamosan fejlődő információtechnológia vívmányai. Az ebben a körben létrejövő szellemi alkotásoknak, esetünkben a számítógépi programoknak azonban nincs, és várhatóan nem is lehet más eszközzel hatékony oltalmat biztosítani, (a technikai védelem önmaga korlátozottságánál fogva nem lehet sosem tökéletes) a jog által nyújtott védelem évszázadok során igazolt, bevált megbízhatóságára és eredményességére ezek sem mondhatnak nemet.

A Szerző a számítógépi program vonatkozású találmányok jogi védelmét elemzi, mely téma nem mentes a fogalmi tisztázatlanságoktól, a nyelvi problémáktól, és a közhiedelemben elterjedt téves feltételezésektől sem.

Horváth Dusán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának V. éves hallgatója. 'A számítógépi programokba foglalt találmányok nemzetközi védelme' című dolgozatával a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), a Polgári Jogi Tagozat II.-ben első helyezést ért el. Jelen írás a győztes munka részlete.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
INFORMATIKA