Recenzió: Julia von Blumenthal – Stephan Bröchler (szerk.): Müssen Parlamentsreformen scheitern? (Kudarcra ítéltetett parlamenti reformok?)

2010. szeptember 9. Dr. Mészáros Szilárd

Két német politológus és alkotmányjogász, Stephan Bröchler és Julia von Blumenthal szerkesztésében jelent meg 2009-ben a parlamentek intézményi reformjának mibenlétével, tényleges és kívánatos megvalósulásával foglalkozó, összesen tíz szerző által jegyzett tanulmánykötet a németországi Wiesbadenben.

A kötet címe közvetlenül utal a parlamentek „önreformálási” képességével kapcsolatos szkeptikus vélekedésre. A kérdőjel ugyanakkor jelzi, hogy a szerzők korántsem előlegezik meg negatív álláspontjukat. A tanulmányok különösen két szempont tisztázására vállalkoznak: először is a kudarcos parlamenti reformok okait kutatják, politikatudományi oldalról közelítve, másfelől pedig a sikeres reformokat elemzik. Az analízis horizontja szükségképpen tágított: nem csupán a hazai (német) parlament reformjára vonatkozó kísérleteket, hanem más európai országok – köztük Nagy-Britannia, Svájc vagy Olaszország – népképviseleti szerveinek megújulási képességét és sikerességét is vizsgálják.

Mészáros Szilárd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara alkotmányjogi tanszékének Phd-hallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG