A tengeri hajóraklevél dematerializálódásának problematikája a polgári - és az elektronikus kereskedelmi jogban

2011. július 18. Spiczmüller Bence

"Az elektronikus fuvarlevelek egyre elterjedtebbek az információs társadalom fokozatos térnyerésével. Az elmúlt években folyamatosan teret nyert alkalmazásuk, ugyanakkor teljes befogadásuk és jogi szabályozásuk továbbra sem történt meg, sőt, ellenállásba ütközik. A dolgozat írása alatt angol és magyar nyelven angolszász, holland, svéd és magyar forrásokat tanulmányoztam. A kutatás során nem találtam olyan dokumentumot vagy hivatkozást, amely az elektronikus fuvarlevél intézményét a szerződésjog alapvető, bevett részének tekintené, mindenhol az újdonság varázsának bűvölete, vagy a pragmatikus, fontolva haladó (és gyakran az újításokat elvető) szkepszis hangját véltem felfedezni.

A fuvarjog és a fuvarlevelek önmagukban is meghaladják a dolgozat terjedelmi korlátait, az elektronikus kereskedelmi vonatkozások ismertetésével pedig szinte lehetetlenné válna a teljes körű és igényes ismertetés. Éppen ezért fuvarlevelek közül egy speciális fuvarlevelet a hajóraklevelet vagy más néven tengeri hajófuvarlevelet, hajókötvényt választottam, lehetőségeimhez mérten tisztelegve holland fogadóegyetemem a Vrije Universiteit Amsterdam előtt, melynek fél évig Erasmus hallgatója voltam. Az egyetem 2006 októberétől részt vesz egy ötéves projektben melynek absztrakt célja a tengeri hajózás papírmentesítése és ezáltal költségkímélőbbé és gyorsabbá tétele, a bizalom, a biztonság és a jogbiztonság megőrzésével, konkrét célja pedig az Egyesült Királyság holland sörrel való elárasztása.

Dolgozatomban azt vizsgálom: milyen jogi eszközök szükségesek az absztrakt cél eléréséhez, illetve, hogy a felvetődő megoldási javaslatok kivitelezése nem okoz-e nagyobb kárt, mint hasznot?"

Spiczmüller Bence az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának IV. évfolyamos hallgatója.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KERESKEDELEM
ELEKTRONIKUS