A végrehajtási költségek előlegezésének jogértelmezése

2011. október 28. Dr. Hanzó Gabriella

"A végrehajtás során felmerülő költséget - ha törvény másképpen nem rendelkezik - a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli. ( Vht. 34. § (1) ) E témakörben azzal szeretnék foglalkozni, hogy a Vht. 34. § (1) bekezdés értelmében a végrehajtási költségeket a végrehajtást kérő előlegezni, amely kötelezettsége az eljárás érdemi (Vüsz. 33. §) befejezéséig fennáll, miután a jogszabály e tekintetben korlátozó rendelkezést nem tartalmaz. Álláspontom szerint sem a Vht., sem a Dsz., nem tartalmaz olyan rendelkezést miszerint a végrehajtást kérő kizárólag az eljárás kezdetén köteles költségrészt fizetni."

A tanulmány szerzője Dr. Hanzó Gabriella, bírósági titkár.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG