A Duna menti határokon átnyúló együttműködés megvalósításának folyamata

2011. december 19. Forgács Barbara Julianna

"Szakdolgozatom témájaként a Duna mentén megvalósuló, a Duna menti államok határokon átnyúló együttműködésének folyamatát választottam. Ahogy a cím is mutatja, a témakör meglehetősen tág területet ölel fel, sok oldalról megközelíthető. Igyekeztem átlátható szerkezetbe foglalni dolgozatomat, ezzel is rámutatva a fent említett folyamat széles kört érintő jellegére.

Dolgozatomat általános bemutatással kezdem, a vízvédelem alkotmányos vetületét, majd a Duna kultúrtörténeti jelentőségét fejtem ki.

Ezt követően térek ki a dolgozatnak azon kiindulási pontjára, mely ismerete, s a megadott csoportosítási szemlélet elengedhetetlen a később bemutatott együttműködési formáknál. Minden állam, mely részt vesz a Duna védelmében és fejlesztésében, besorolható valamely – elsősorban földrajzilag elkülöníthető – kategóriába.

Ezen ismeretek után fejtem ki és rögzítem a legfontosabb alapköveket, a szervezeteket, melyek a Duna mentén különböző prioritási területekért felelnek, történelmileg, s egymást kiegészítve összefonódó hálózatot alkotnak.

Dolgozatom utolsó fejezetét az aktuális Európai Duna-régió Stratégia kialakulása, azon céljai rövid áttekintésének, legfontosabb vetületei ismertetésének szentelem, melyeket a magyar soros elnökség során is rendszeresen napirendi pontra tűztek. Mai formájában feldolgozva és továbbfejlesztve az eddig szerzett tapasztalatokat, a Stratégia továbbviheti a Duna menti vízvédelmi, közlekedési, kommunikációs csatornák kiépítésének folyamatát."

A szakdolgozat szerzője Forgács Barbara Julianna, jogász szakos hallgató.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
AGRÁRIUM