Az idegen pénznemben megállapított tartozás után fizetendő késedelmi kamat a bírósági joggyakorlat tükrében

2012. január 31. Dr. Gáll Edit

Az idegen pénznemben megállapított késedelmi kamat mértékét illetően a Polgári Törvénykönyv szabályozásában joghézag mutatkozik, amelynek kitöltését a jogalkotó mindezidáig a bíróságokra bízta. A joghézag egyedi bírósági ítéletekkel történő pótlásának hátránya a joggyakorlat kikristályosodásához szükséges igen hosszú időtartam és a szabályozatlanságból adódó jogbizonytalanság. Az ezen tárgyban született ítéletek és állásfoglalások alapján elmondható, hogy - az egységesülésre való törekvések ellenére - egységes jogalkalmazásról ma sem lehet beszélni.

Ennek oka részben a jogkérdések eltérő értelmezésében, részben pedig az idegen pénznem után megállapítható kamatlábak következetlen és ellentmondásos használatában rejlik.

Jelen dolgozat a bírósági joggyakorlatban használt kamatlábak (Libor, Euribor, Euro Libor, Európai Központi Bank irányadó kamata) fogalmi áttekintése mellett számba veszi a késedelmi kamat szabályozatlanságából adódó főbb kérdéseket és az azokra adott jogi megoldásokat.

Dr. Gáll Edit, bírósági titkár írása.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
POLGÁRI JOG
PTK