A személyhez fűződő jogok védelmének kialakulása és fejlődése, azok általános szabályozása

2012. február 3. Szigetiné Dr. Juhász Orsolya

A személyiségi jogok védelme egyre hangsúlyosabb szerepet játszik Magyarországon. E jogterület elismerése nem volt mindig egyértelmű, gondolok itt a második világháborút követő időszakra, amikor is a „személynek” és a „személy jogainak” védelme egészen sajátos módon történt.

Eközben a tőlünk nyugatabbra lévő európai országokban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban egyre hangsúlyosabb védelmet kaptak ezen jogok, így jogi szabályozásuk is egyre koherensebbé vált. Az Amerikai Egyesült Államokat vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy ők már a XIX. századtól kezdve foglalkoznak e terület jogi szabályozásával, és egyfajta védelmi rendszer kiépítésével a személyhez fűződő jogok esetében. Ez a védelem azonban nem mindenkit illetett meg egyformán.

Szigetiné Dr. Juhász Orsolya, bírósági titkár írása.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
POLGÁRI JOG
ALAPJOGOK