Részletfizetés elbírálása a gyakorlatban

2012. február 17. Dr. Berecz Péter

A teljesítési határidő a szerződésnek nem képezi lényeges elemét, ezért a szerződés ennek kikötése nélkül is létrejöhet érvényesen. Ebben az esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a teljesítés idejét szabályozó rendelkezéseit kell alapul venni, azok irányadók az esetleges jogvita rendezésekor. Az anyagi jogi szemlélettől eltérően a bíróságnak a kötelezést tartalmazó határozatában hivatalból kell rendelkeznie a teljesítési határidőről; ennek elmulasztása esetén a határozat kiegészítése szükséges. A teljesítési határidő a követelések végrehajtása során kap kiemelt jelentőséget, hiszen a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 13. § (1) bekezdésének c) pontja a végrehajtás általános feltételei között említi a teljesítési határidő elteltét. Amennyiben a teljesítési határidő nem telt el, vagy a végrehajtandó határozat nem tartalmazza azt, a végrehajtást nem lehet elrendelni.

Dr. Berecz Péter, bírósági titkár írása.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG