A polgári eljárások ésszerű időtartama az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

2012. április 24. Dr. Uszkay-Boiskó Sándor

"A következő sorokban kívánjuk bemutatni munkánk megírásának előzményeit, okait, illetőleg annak felépítését és magyarázatát.

Jogi tanulmányaink folytatása során vállalkoztunk a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszéke által koordinált Európa-jogi szakirányú képzésen való részvételre, mely képzés harmadik tanulmányi félévében felvett, „Az emberi jogok védelme az EU-jogban” című kötelezően választható kurzuson való részvétel, és annak teljesítése során viszonylag mély ismereteket szereztünk a strasbourgi emberi jogi bíráskodás eljárásáról és vonatkozó gyakorlatáról. Mindezek következtében részben a tantárgyi teljesítés feltételeként, részben pedig idevágó érdeklődésünk okából született meg a lentebb kifejtett munka, amely során az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatán keresztül kívánjuk bemutatni az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkének 1. pontjában foglalt; az ésszerű időn belüli befejezés megítélésének problematikáját.

A dolgozat megírásához két főbb forrást használtunk fel, nevezetesen a témában elismert szakértelemmel rendelkező Grád András egy művét (ld. Felhasznált irodalom) és a Bírósági Határozatok (Emberi Jogi Füzetek) című folyóirat vonatkozó cikkeit, tanulmányait.

Munkánk terjedelmi határai miatt igyekeztünk a teljességre való törekvés igénye nélkül csak a polgári eljárásokra koncentrálni."

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA
EURÓPAI UNIÓ